بازنمود زندگی روزمره یوتوپیایی زنان غربی پیوسته به داعش در رسانه‌های اجتماعی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

با تأسیس داعش توسط البغدادی در سال 2014، ‌او از مردان و زنان در کشورهای مختلف خواست تا زندگی خود را رها سازند و به عراق و شام مهاجرت کنند. برخلاف ادعای بازگشت به باورهای صدر اسلام، رسانه‌های اجتماعی نقش پُررنگی در حیات این دولت ایفا می‌کرد؛ زنان غربی مهاجر با بیان ابعاد آرمانی دولت اسلامی در این رسانه‌ها تأثیر چشمگیری در جذب دیگر زنان به قلمرو داعش داشتند. در این پژوهش با استفاده از نظریات زندگی روزمره و به طور خاص نظریه «لوفور» به بسط این نظریات از زندگی در شرایط عادی، به زندگی در شرایط جنگی توجه شده است. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، روایت‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی از 38 زن غربی پیوسته به داعش (با بهره‌گیری از گزارشهای متمرکز بر داعش) تبیین شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد زندگی روزمره زنان در غرب از لحاظ معیشتی در شرایط ایدئالی قرار داشت، اما جوامع غربی نتوانستند نیاز‌های معنوی آن‌ها را برطرف سازند. این زنان، دولت اسلامی را یوتوپیای محقق دانستند تا بتوانند به شعائر اسلام عمل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-presentation of Utopian Every Day Lives of Western Immigrants Women Recruited by ISIS in Social Media

نویسندگان [English]

  • Zahra Farmad 1
  • Abdollah Bicharanlou 2
1 MA of Cultural Studies & Media of University of Tehran
2 Assistant Professor of Social Communication at Uinversity of Tehran
چکیده [English]

The entire world was shocked by news was released in media at 2014: a semi state called Islamic State was founded by AbuBakr Al-Baghdadi who was reviving the golden age of Islamic Government, and asking men and women Muslims to swear allegiance to his state. This declaration caused western men and women to abandon family, education and bright future and migrate to Iraq and Syria. Although the state believes firmly in tradition of early Islam, it uses social media to impact on the people. Western Immigrants women recruit new members by means of narrating normal and Utopian aspects of ISIS. Everyday life theory and specifically Henri Lefebvre’s theory are used and developed from normal situations into abnormal and unaccustomed ones. This research explains narrations and re-presentations of 38 western immigrants (using ISIS-focused reports) released in social networks about western societies, ISIS territory and also its Utopian aspects. The findings on the narration of western women immigrants show that everyday life in western societies was apparently ideal before migration, but these societies couldn’t fulfill their spiritual needs. Based on their narrations, when they got closer to ISIS version of Islam, they assumed to found out the real meaning and the objectives of the life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Everyday Life
  • Social Media
  • ISIS
  • Women
  • Utopia