موقعیت‌سازهای ملی‌گرایانه ‌‌هرمنوتیکی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

علی‌رغم این‌که در اسناد بالادستی نظام، ملی‌گرایی در کنار وحدت اسلامی ارج نهاده شده است، لیکن در عمل به دلیل این‌که این مفهوم در لایه‌های بعدی، جاری و ساری نشده، امواج بلاتکلیفی‌ها، سیاست‌گذاران فرهنگی و عمومی را در این حوزه، آگاهانه یا ناآگاهانه رنج می‌دهد.
سیاست‌گذار با هر اتخاذ موضع، یک موقعیت هرمنوتیکی را برای خود ایجاد می‌کند و ادراکِ پسینِ وی تحت تأثیرِ گزینش پیشین است. این‌گونه موقعیت‌ها موقعیت‌سازهای هرمنوتیکی هستند که بعضی از آن کلیدی است و با هر گزینش، سریالی از موقعیتهای هرمنوتیکی در حیطه ملی‌گرایی بوجود خواهد آمد.
در این پژوهش با بهره‌گیری از استراتژی «تحلیل مضمون»، «ISM» و «پارتو»، رویارویی‌ها در حیطه ملی‌گرایی استخراج و طی 11 مرحله موقعیت‌سازهای کلیدی هرمنوتیکی مشتمل بر: «میراث فرهنگی یا فرهنگ معاصر» و «جهان‌شمول‌گرایی فرهنگی یا درون‌گرایی فرهنگی» تعیین و تبیین شده است. در خاتمه اصلی‌ترین مسائل هرمنوتیکی در قلمرو ملی‌گرایی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hermeneutical Situation Creators in the Domain of Nationalism in the Cultural Policy Making of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hosein Parkan 1
  • Arezoo nikueian 2
1 Ph.D. of Cultural Policy Making of Baqir al-Olum University
2 M.A. of Tabligh and Cultural communication of Baqir al-Olum University
چکیده [English]

Although nationalism is honored alongside the Islamic unity in the upstream documents of the government, in practice this concept has not been streamed in the next layers and has resulted in uncertainties and , therefore, has harassed cultural and public policy makers in this area, knowingly or unknowingly.
Policymakers create a hermeneutic situation for themselves as a result of every stance they take, and their a posteriori understanding is under the impact of their a priori one. These are hermeneutic situation creators some of which have key roles in giving rise to a chain of hermeneutic situations in the domain of nationalism.
In this research, by using the thematic analysis method, “conflict situations in the domain of nationalism, based on six sources including upstream documentation, statements by Imam Khomeini and Supreme Leader of the Revolution, strategies and policies adopted by governments, comments by the authorities, elite and educators, models and patterns of public and cultural policy, and also 21 dilemmas of the Council of Europe are extracted , and also by using the ISM method the key hermeneutical situation creators are identified and explained. In the end, the most important hermeneutical challenges in the domain of nationalism based on hermeneutical situation creator relationships in the nationalism domain, have been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutical Situation Creators
  • Cultural Policy Making
  • Nationalism