تحلیل ارتباط‌شناختی وبلاگ‌نویسی طلاب

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

در این مقاله وبلاگ‌نویسی طلاب با رویکردی ارتباط­شناختی تحلیل شده است؛ به‌این معنا که هر وبلاگ از چهار بعد فرستنده، پیام، رسانه و مخاطب، مورد تحلیل قرار گرفته است. وبلاگ‌های نمونه بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و پس از گونه‌شناسی وبلاگ‌های طلاب، که به هفت‌گونه سیاسی، اجتماعی، ادبی، روزنوشت، اندیشه، معارفی و سایر (عمومی) تقسیم شده‌اند و لحاظ کردن معیارهایی نظیر سابقه چهارساله وبلاگ و به‌روزرسانی مستمر، انتخاب شده‌اند. در ادامه با الهام از «مدل هنجاری رسانه‌های سایبر اسلامی» که با هدف تحلیل سایت‌های دینی طراحی شده و به همین دلیل در تحلیل وبلاگ فاقد کارایی لازم است، مدلی برای تحلیل ارتباط‌شناختی وبلاگ‌نویسی طلاب ارائه شده است، که شامل 21 شاخص است. در گزینش شاخص­های درون مدل، تناظر با ابعاد چهارگانه فرآیند ارتباط و وجود جامعیت و تناسب لازم جهت تحلیل ارتباط‌شناختی وبلاگ، مدنظر قرار گرفت. در مرحلة بعد، هریک از وبلاگ‌های نمونه بر طبق مدل پیشنهادی تحلیل شدند. برخی از یافته‌های تحقیق از این قراراند: ذکر هویت فردی و صنفی در اکثر وبلاگ‌های طلاب، تفاوت الگوی وبلاگ‌نویسی طلاب زن نسبت به طلاب مرد و بهره‌گیری طلاب اصلاح‌طلب از الگوی جریان دومرحله‌ای. در پایان نیز به منظور حضور کارآمدتر طلاب در عرصه وبلاگ‌نویسی، پیشنهادهایی مانند نگارش گروهی، به‌روزرسانی متوسط، اعتبارسازی، خاص‌سازی و... ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Communicative Analysis of Seminary Students’ Weblogging

نویسندگان [English]

  • Ne’matollah Karamollahi 1
  • Majid Mobini Moqaddas 2
1 Assistant Professor, Social Science Department, BO University
2 Ph.D Student of culture and communication, BO University
چکیده [English]

A communicative analysis of seminary students’ weblogging means that each weblog is examined in four dimensions: the sender, the message, the media and the audience. Model weblogs are selected through targeted sampling after identifying the students’ various weblogs usually in seven categories, namely political, social, literary, diary, thought, theological, and others, and by considering their at least four-year-long activity and updated status. Following the “Normative Model of Islamic Cyber Media” designed to analyze religious websites, hence unsuitable for weblogs, we have offered a new model for our study that consists of 21 constituents.
In selecting intra-model constituents, items such as correspondence with the four communicative dimensions, comprehensiveness and the necessary proportion for the communicative analysis of weblogs were taken into account.
Subsequently, each of the sample weblogs was analyzed based on the suggested model. The results showed the following characteristics: the mentioning of personal and professional identities in most students’ weblogs, different models of weblogging among male and female students, and reformist students’ utilization of the two- stage process model. In the end, some suggestions are made for more efficient weblogging. These are: group weblogging, intermediate update, validation, specification, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • weblog
  • weblogging
  • seminary students
  • communication
  • communicative analysis