«برزخ» یهودی-مسیحی شده در سینمای ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

برزخ، مفهوم نام آشنایی است که علاوه بر به تصویر کشیده شدن در سینمای رایج جهان، با شکل گیری سینمای مشهور به سینمای معنا گرا در ایران، در پردة سینما به تصویر کشیده شده است. رویکرد رایج در سینمای جهان به مسألة برزخ به عنوان یک مرحلة جهان پس از مرگ، بر اساس «مسحیت عبرانی شده» و یا رویکرد «یهودی-مسیحی» گسترش یافته است. این نوشتار، پس از تبار شناسی رویکرد مذکور و مفهوم شناسی برزخ از منظر اسلامی و یهودی-مسیحی، برخی از مهترین آثار تولید شده در سینمای ایران در دهة اخیر با موضوع برزخ تحلیل شده و تاثیرپذیری آشکار آنها از سینمای جهان (که برخی از مهمترین آنها نیز تحلیل شده است) نشان داده می شود و در انتها تعارض این نگاه رایج در سینمای ایران با رویکرد شیعی دربارة جهان پس از مرگ توضیح داده می‌شود. ظرفیت‌های معناگرایانة سینما برای بررسی ابعاد ماورایی شیعی نیز در این مقاله تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Judaic-Christian Perception of Purgatory in the Iranian Cinema

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Javadi Yeganeh 1
  • Mohammad Aqasi 2
1 Associate Professor, Tehran University
2 Master Student , Philosophy of Social Science, BO University
چکیده [English]

"Purgatory" or the interim state in afterlife is a well-known concept which has ocuupied a place in both the world's conventional cinema, and what is known as the Iranian meaning-oriented movies. The dominant approach to the issue, as a trasitional phase in afterlife, is thought to have originated in the Judaistic Chirstianity or the Judaic-Christian view. This article first offers a genealogy of the approach and a definition of the concept in Judaic-Christian and Islamic doctrine, and then it surveys its impact on some of the prominent Iranian films containing the above theme in the recent decade. The inconsistency of the approach with Shia view is then discussed and the cinema potential for depicting the latter is explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning
  • oriented cinema
  • Iranian Cinema
  • Judaic
  • Christian approach
  • afterlife
  • Holywood cinema