تدوین الگوی ارتباطات دینی در اندیشه دفاعی امام خمینی(س)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیئت‌علمی گروه ارتباطات دانشگاه سوره، تهران، ایران.

10.30497/rc.2022.76187

چکیده

هدف از این تحقیق، تدوین الگوی صورت‌بندی ارتباطات دینی در اندیشه دفاعی امام خمینی(;) است. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون است که با استفاده از روش تنظیم شبکه مضمونی اَتراید و استرلینگ انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه سخنرانی‌ها و آثار مکتوب امام است که قبل و پس از انقلاب از سال 1342 تا 1368 در مجموعه صحیفه نور و صحیفه امام منتشر شده‌اند. نتایج تحقیق نشان داد در اندیشه دفاعی امام، محور اصلی دفاع از جامعه اسلامی نه‌تنها سازمان‌های رسمی مانند ارتش و سپاه پاسداران، بلکه آحاد مردم انقلابی هستند که ارتباطات دینی و استفاده از رسانه‌ها، آن‌ها را در برابر تهاجم نظامی و غیرنظامی مانند تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، به قوایی مستحکم و شکست‌ناپذیر تبدیل می‌کند. یکی از مضامین فراگیر در الگوی ارتباطی امام، هستی‌شناسی است. در مضمون فراگیر ارتباطات دینی که برخاسته از همان هستی‌شناسی توحیدی است، ایشان به عدل الهی اعتقاد دارند و بر رعایت آزادی انتقاد و آزادی مطبوعات توصیه و تأکید دارند و در عین باور به تحمل انتقاد، انتقام‌جویی در لفافۀ انتقاد را منع می‌کنند. هرچند مضمون فراگیر ارتباطات دینی در اندیشه دفاعی امام جایگاه مهمی دارد اما در کنار رکن چهارم جامعه (رسانه‌ها) و سه رکن مهم قوای مجریه، مقننه و قضاییه، باید نهادهای مدنی حاصل از نهادسازی را که برخاسته از نیازهای دفاعی جامعه هستند، مکمل رکن چهارم در اندیشه دفاعی امام دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Formulation of Religious Communication Pattern in Defensive Thought of Imam Khomeini

نویسنده [English]

  • Omid Ali Masoudi
Associate Professor and Faculty Member, Department of Communication, Soura University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The goal in this study is formulating the pattern of formatting religious communication due to Imam Khomeini's defensive thought. The method here is qualitative research and analyzing the content by using Atride and Sterling content network. Statistical population in current study includes all speeches and written works of Imam Khomeini, published from 1963 to 1984 named as Sahifeye Nour and Sahifeye Imam. The result shows that in defensive thought of Imam Khomeini the main orientation of defending Islamic society covers not only official organizations such as army and IRGC but also revolutionary people in a way that religious connections and using media made them invincible against martial and non-martial invasion like cultural invasion and soft war. One of inclusive concepts in communicative pattern of Imam is ontology. In inclusive concept of religious communication, originated from monotheism ontology, meanwhile believes in divine justice and recommends emphasizes press freedom and criticizes liberty at communication era. Although inclusive concept of religious communication plays significant role in defensive thought of Imam but beside the forth element of society (press) and three important elements including Executive, judiciary and legislation powers, civil entities made by entity development, derived from defense necessity that should be a supplementary to forth element in defensive thought of Imam. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • religious communication
  • Press
  • ontology
  • Epistemology
  • Entity development
  • Democracy