بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و کنشگری فعال دینی در عرصه مجازی (مطالعه موردی: طلاب علوم دینی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ارتباطات و تبلیغ دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع).

10.30497/rc.2021.75916

چکیده

با ظهور رسانه­‌ها و گسترش دامنه نفوذ آن­ها در قلمروهای مختلف فردی و جمعی انسان­ها در حوزه‌های مختلف فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، سواد­ رسانه‌­ای بیش‌ازپیش مهم شده است. در پیوند میان رسانه­‌ها و دین می­توان از طلاب علوم دینی به‌عنوان یکی از کاربران مهم و مؤثر فضای مجازی یاد کرد. پژوهش حاضر در پی کشف رابطه سواد رسانه­ای و کنشگری مجازی فعال طلاب علوم دینی است. روش نمونه‌گیری تصادفی و حجم نمونه 322 نفر و داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه سواد رسانه‌­ای (فلسفی،1393) و پرسشنامه استاندارد محقق ساخته کنشگری فعال در عرصه مجازی مورد استفاده و مطالعه واقع شدند. نتایج نشان می­دهد میان سواد رسانه‌ای (و تمام زیرمقیاس‌های آن) با کنشگری فعال مجازی رابطه مثبت معنادار(P ≤ 0/05, r=0/6)  وجود دارد. همچنین 78 درصد نمونه آماری اذعان کرده‌­­اند که سواد رسانه‌­ای برایشان مهم و مفید است و بدون تردید می­توان از آن در کنشگری فضای مجازی در راستای اهداف دینی استفاده کرد. بر اساس نتایج لذا باید با باورمندی به نقش سواد رسانه‌ای در ارتقاء کمّی و کیفی کنشگری فعال، نسبت به برنامه‌ریزی در این زمینه و استفاده مطلوب از نقش سواد رسانه‌ای در خدمت به دین، عنایت و اهتمام ویژه‌ای مبذول داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the ethical duties and requirements of Islamic media in the field of news and information

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosein Shoaee
Assistant professor of communication and propagation of islamic studies and cultural and communication of ISU
چکیده [English]

With the advent of the media and the expansion of their sphere of influence in the various individual and collective realms of human beings in various intellectual, cultural, social and political fields, media literacy has become more and more important. In the connection between media and religion, students of religious sciences can be mentioned as one of the important and effective users of cyberspace. The present study seeks to explore the relationship between media literacy and active virtual activism of religious students. Random sampling method and sample size of 322 people, and data were used and studied by the Media Literacy Questionnaire (Philosophical, 2014) and the standard researcher-made questionnaire active in the virtual field. The results show that there is a significant positive relationship (r = 0.61,) between media literacy (and all its subscales) with virtual active activism. In the end, 78% of the statistical sample admitted that media literacy is important and useful for them and can undoubtedly be used in cyberspace activism for religious purposes. In the end, 78% of the statistical sample admitted that media literacy is important and useful for them and can undoubtedly be used in cyberspace activism for religious purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Media Literacy
  • Active Virtual Activism
  • Students of Religious Sciences