کارگزار و مدیریت در رسانه طراز انقلاب اسلامی از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی با تأکید بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی دانشکده دین و رسانه دانشگاه صداوسیما، قم، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

10.30497/rc.2021.75909

چکیده

کارگزار یا نیروی انسانی و مدیریت از مهم‌ترین عناصر هر سازمان به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های وسایل ارتباط‌جمعی است. صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل ماهیت دینی و ارزشی انقلاب اسلامی و بر اساس اهداف و مسئولیت‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی برای رسانه‌ها ازجمله صداوسیما تعریف شده، رسانه­‌ای غایت‌گرا (قرب الهی) و تعالی‌محور، مسئولیت‌‌محور و تکلیف‌محور است. نحوه مدیریت منابع انسانی و به‌عبارت‌دیگر کارگزار و مدیریت در رسانه طراز انقلاب اسلامی، به‌ویژه صداوسیمای از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی، پرسش اصلی مقاله حاضر است که بنا داریم به‌دلیل تبیین نکردن مستقیم آن از سوی رهبران به روش استنباطی بررسی کنیم. تکیه اصلی روش استنباطی بر فهم و تجزیه‌وتحلیل آثار و بیانات شخصیت‌های موردنظر در چارچوب مکتب فکری ایشان و نظریه فطرت است. با استفاده از نظریه فطرت در رسانه، معیارها و شاخص‌های دقیق و مشخص برای عناصر اصلی رسانه؛ یعنی کارگزار، مدیریت و منابع انسانی ارائه می­شود. نگارنده با درنظرگرفتن چارچوب نظریه فطرت و با نگاه به علل اربعه که از فلسفه اسلامی گرفته شده است، معتقد است رسانه طراز انقلاب اسلامی به‌عنوان امری حادث، چهار علت غایی، فاعلی، مادی و صوری دارد. منظور از کارگزار و مدیر در رسانه طراز انقلاب اسلامی همان علت فاعلی از علل اربعه است که شامل دو بخش کارگزار و مدیر و به تبع آن مدیریت رسانه است و بر اساس نظریه فطرت و دیدگاه انسان‌شناسی امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌­ای، برای رسانه طراز انقلاب اسلامی کارگزاری لازم است که عقل بر وجود او ریاست ­کند و با کمک دین و عقل، قوای دیگر را تحت کنترل عقل و دین در‌آورد و با بهره‌گیری از امکانات و الزامات لازم، برای تعالی و سعادت خود و مخاطب رسانه و رسیدن به قرب الهی، تلاش نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Agent and management in the Islamic Revolution-style media from the perspective of the leaders of the Islamic Revolution with emphasis on the Islamic Republic Broadcasting

نویسندگان [English]

  • Kamal Akbari 1
  • Reza Vaezi 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Culture and Communication, Faculty of Religion and Media, Radio and Television University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Radio and Television University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Broker or manpower and management is one of the most important elements of any organization, especially in the field of mass media activities. Due to the religious and value nature of the Islamic Revolution and based on the goals and responsibilities defined in the system of the Islamic Republic for the media, including the Radio and Television, the Radio and Television of the Islamic Republic of Iran is a goal-oriented and task-oriented media. How to manage human resources, in other words, the agent and management in the Islamic Revolution-style media, especially radio and television from the perspective of the leaders of the Islamic Revolution, is the main question of this article. Which we intend to examine in an inferential way because it is not directly explained by leaders. The main reliance of the inferential method is on understanding and analyzing the works and expressions of the desired personalities within the framework of their school of thought and the theory of nature. Using the theory of nature in the media, precise criteria and indicators for the main elements of the media; That is, the broker, management and human resources are provided. The author, considering the framework of the theory of nature and looking at the four causes, which is taken from Islamic philosophy, He believes that the media of the Islamic Revolution as an event has four ultimate causes, actual, material and formal. The meaning of broker and manager in the media of the style of the Islamic Revolution is the same as the actual cause of the four causes, which includes two parts: broker and manager, and consequently media management. And according to the theory of nature and the anthropological view of Imam Khomeini (RA) and Ayatollah Khamenei, for the media of the style of the Islamic Revolution, it is necessary to have a brokerage that is ruled by reason. And with the help of religion and reason, he brings other forces under the control of reason and religion and by using the necessary facilities and requirements, to strive for excellence and happiness for himself and the media audience and to reach nearness to God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • style media
  • broker
  • media management
  • radio
  • leaders of the Islamic Revolution