بازنمایی پیاده‌روی اربعین در فضای مجازی: تحلیل نشانه‌شناسی اجتماعی عکس‌های پیاده‌روی اربعین در اینستاگرام

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، داتشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشکده مدیریت جهانگردی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در این پژوهش، به عکس‌های منتشر شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام پیرامون پیاده‌روی اربعین، به‌عنوان بستری برای ساخت معنای مناسک اربعین و بازنمایی آن در فضای مجازی پرداختیم. استفاده از روش نشانه‌شناسی اجتماعی در خوانش این عکس‌ها امکان بررسی عمیق تصاویر عکاسانه، نمادها، منابع نشانه‌شناختی و بسترهای اجتماعی و فرهنگی را برای محقق فراهم کرد و محقق با به‌کارگیری این روش و متأثر از نظریاتی چون جامعه‌ی نمایش دوبور، به نحوه‌ی بازنمایی پیاده‌روی اربعین در اینستاگرام دست یافت. این معنای برساخته شده که متأثر از مناسبات قدرت سیاسی نیز هست، ذیل مقولاتی چون: رفتن رسیدن است، دشواری و رنج سفر، خانواده، سلبریتی‌ها، پرچم‌ها و پوسترها، فراجنسیتی بودن و عکاسی سلفی، تحلیل شد. حوادث کربلا منبع بسیار غنی از معانی و رمزهاست که نشانه‌سازها برای ساخت فراواقعیت ِ ایده‌آل و الصاق آن به واقعیت، از آن منتفع می‌شوند. نهایتاً پیاده‌روی اربعین به‌عنوان یک آیین آمیخته با فرایندهای عکاسانه که تصویری شدن بخشی از آن است، تعریف می‌شود. این آیین، به‌مثابه کنشی فعال و مطالبه‌گر بازنمایی می‌شود و با نمایش پیوندهای خانوادگی و اجتماعی، مفهوم امت را بازتعریف و به نمایش می‌گذارد. پیاده‌روی اربعین ضمن اینکه ابعاد زنانه‌ی فعالی دارد و به لحاظ فرهنگی و ملیتی تنوع‌پذیر است، به‌سوی تبدیل‌شدن به امر معمولی و سطحی شده پیش می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Arbean's Walk in Cyberspace: Sociological semiotic analysis of Arbean's Walk's images on Instagram

نویسندگان [English]

  • Majid Movahed 1
  • zeinab Niknejat 2
  • Zahra Moaven 3
  • Maryam Hashempour Sadeghian 1
1 Sociology and Social Planning department, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Dept. Sociology and Social Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 School of Tourism Management, shiraz uneversity, shiraz, iran
چکیده [English]

   In the present study, we studied published images on Instagram social network about Arbean's Walk as a platform for making Arbaens rituals meaning and representing it in the Cyberspace. Using the Sociological semiotic analysis of these images provided a deep analysis of photographic images, symbols, semiotic resources, and socio-cultural backgrounds; and the researcher achieved a representation method about Arbean walking on Instagram by theories such as dual space approach and display community. This constructed meaning which is also influenced by political power relations has been analyzed by factors such as going to achieve, difficulty and journey suffering, family, celebrities, flags and posters, transgendering and Selfie photography. The incidents of Karbala are a very rich source of meanings that semiotic analyzers benefit from it by making ideal surreal and attach it to the reality. Ultimately, Arbaen' Walk is defined as a ritual compounded with photographic processes and visualization is becoming to be a part of this ritual. This ritual is represented as an active and demanding action and redefines the concept of the Ummah by displaying family and social bonds. Arbaeen's walk, while active in its feminine dimensions and culturally and nationally diverse, is moving towards becoming a normalized, superficial affair.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photo
  • Arbean's Walk
  • Media
  • Instagram
  • Social semiotic
  • meaning