طراحی الگوی فرآیند مدیریت تصویر در صداوسیما

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ‌دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم‌ و‌ تحقیقات

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما

چکیده

در جهانی که پیشرفت‌های ارتباطاتی تقریباً بر همه مسائل جهان سایه افکنده است، مؤلفه‌های سیاسی قدرت نیز از این مسئله متأثر شده‌اند. امروزه علاوه بر ارتباطات دیپلماتیک دولت‌ها، دیپلماسی عمومی در بسترهای مختلفی از جمله فضای رسانه‌ای بروز و ظهور یافته و رادیو و تلویزیون یکی از اصلی‌ترین فرصت‌هایی است که از طریق آن می‌توان انگاره‌های هدفمندی را با بهره‌گیری از مفاهیم حوزه مدیریت تصویر به مخاطبین منتقل کرد. در واقع هدف نهایی فرآیند مدیریت تصویر، ایجاد و ارائه انگاره‌هایی هدفمند از اشخاص، رویدادها و موضوعاتی است که متناسب با مأموریت یک رسانه بوده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پرداختی و فرآوری رسانه‌ای بتواند حتی‌المقدور انگاره‌هایی حساب‌ شده و مطلوب را به مخاطبین منتقل کند. این تحقیق با اتخاذ رویکردی فرآیندی به‌عنوان رهیافت مختار پژوهش، تلاش داشت تا با بهره‌گیری از روش مصاحبه عمیق، ضمن شناسایی اهرم‌های تغییر این فرآیند بر مبنای روش باز مهندسی کندور، فرآیند مطلوبی را برای مدیریت تصویر در رسانه ملی پیشنهاد نماید. به همین منظور خروجی مصاحبه با بیست نفر از کارشناسان، اساتید و پژوهشگران ارتباطات و تعدادی از مدیران و مشاوران رسانه ملی کدگذاری و مقوله‌بندی شد تا با استفاده از نرم‌افزار آی‌مایندمپ، 200 مفهوم استخراج ‌شده به 70 مفهوم تقلیل یافته و در نهایت مدل ریلی فرآیند مدیریت تصویر ارائه شود. این مدل از شش نظام حمایتی و چهار نظام اصلی تشکیل‌ شده است که در یک نگاه سیستمی، فرآیند پیشنهادی مدیریت تصویر در رسانه ملی را شکل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suggesting an Appropriate Process for Image Management in IRIB

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammadreza Fayazi 1
  • Siavash Salavatian 2
  • Ali Akbar Razmjoo 2
1 Ph.D Student of Media Management of Islamic Azad University
2 Assistant Professor of Media Management of Communication and Media at IRIB
چکیده [English]

In a world where communication advances have overshadowed almost every issue in the world, the political components of power have also been affected. Today, in addition to diplomatic relations between governments, public diplomacy has emerged in various contexts, including the media environment and radio and television are one of the main opportunities through which purposeful image can be conveyed to the audience using the concepts of image management. In fact, the ultimate goal of the image management process is to create and present purposeful image of people, events and topics which are appropriate with the aims of a media and to transfer deliberate and proper images to audiences using image management strategies. By adopting the process approach and use of the in-depth interview method, this study tried to identify the leverage that change this process based on Kondor reengineering and suggest an appropriate process for image management in IRIB. For this purpose, the findings of the interview with twenty experts, professors and communication researchers and a number of managers and consultants of IRIB were coded and categorized. Then by using iMindamp software, 220 extracted concepts were reduced to 20 concepts and finally the model of image management process formed. The model consists of six support systems and four main systems that in systematic view form the proposed image management process in the IRIB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image Management
  • Message Management
  • Impression Management
  • Process Reengineering
  • IRIB
 
اسفندیاری، شهاب (1393). پرسش‌ها و توصیه‌هایی درباره مدیریت تصویر رهبری. مجله هابیل، شماره هفتم، 46-48.
آشنا، حسام‌الدین و فهیمه وزیری (1385). گزینش، ترجمه، شلیک: مدیریت تصویر بین‌المللی در محیط سایبر. فصلنامه رسانه، 197-219.
بستانچی، مهدی (1386). روش مناسب مهندسی مجدد در ایران. بازیابی از پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه دوم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
پاسدار، مهدی (1389). تهیه‌کنندگی برای تلویزیون با نگاه سیستمی. تهران: دانشکده صداوسیما.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1392). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
دانایى­فر، حسن؛ رجب‌زاده، علی و مکی نیری، پریسا (1391). مدیریت برداشت در نفوذ رو به بالا. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 522-540.
دانایی­فر، حسن (1381). بازمهندسی فرایندهای کاری در سازمان‌های دولتی. فرآیند مدیریت و توسعه، 16-23.
رنجبر، هادی (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا.
روشندل اربطانی، طاهر (1386). چیستی مدیریت رسانه. فصلنامه رسانه، 7-14.
سیدی، سید محمدرضا (1388). تحلیل و بازمهندسی تخصصی در تأمین رسانهای. تهران: پایان‌نامه دانشگاه امام صادق.
فرشاد، مهدی (1362). نگرش سیستمی. تهران: امیرکبیر.
کرباسیان، قاسم (1394). مقدمه‌ای بر اصول حاکم بر مدیریت پیام. مطالعات اجتماعی و رسانه، 65-86.
لیندلف، تامس؛ تیلور برایان (1392). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات. (عبدالله گیویان، مترجم) تهران: همشهری.
مدوز، دنلا اچ. (1392). تفکر سیستمی. (عادل آذر، مترجم) تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
مولانا، حمید (1375). رسانه‌ها و انگاره‌سازی. (غلامرضا تاجیک، تدوین) فصلنامه رسانه، 10-18.
نقیب­السادات، سیدرضا (1388). نقش رسانه به عنوان ابزارهای جنگ رسانهای. تهران: رسا.
همر، مایکل (1375). طرحی نو در مدیریت: مهندسی دوباره شرکت‌ها، منشور انقلاب سازمانی. (علیرضا رضایی نژاد، مترجم) تهران: مؤسسه فرهنگی رسا.
Goffman, Erving (1959). The presentation of self in everyday life. New York: Doubleday.
Hall, Peter (1972). A symbolic interactionist analysis of political. Sociological Inquiry, 35-75.
Hall, Peter (2009). The presidency and impression management. In D. Brissett, C. Edgley, & R. A. Stebbins, Life as theater: A dramaturgical source book (pp. 3653-377). New York: Aldine de Gruyter.
Khatib, Lina (2012). Hizbullah’s Image Management Strategy. Los Angeles: Public Diplomac.
Richard, Couto (2012). Impression Management, Political and Civic Leadership. Thousand Oaks: Sage publications.