رسانه و دین‌داری در میان جوانان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه الزهرا

چکیده

دین در گسترة عمر آدمی تأثیرات عمیق و شگرفی،‌ بر جوامع بشری و به‌خصوص پیروان خود داشته است؛ ‌بدین سبب در بررسی مسائل اجتماعی و انسانی،‌ نادیده گرفتن عامل دین،‌ به هر علتی که باشد، ‌بی­شک نوعی مخالفت با حقایق تاریخی تلقی خواهد شد. با توجه به اهمیت دین‌داری از یک سو و از سویی دیگر استیلای رسانه­ها در دنیای امروز، محور اصلی این پژوهش بررسی رابطه استفاده از تلویزیون ملی (داخلی) و تلویزیون ماهواره­ای (خارجی) با میزان دین‌داری جوانان 18 تا 29 ساله شهر تهران است. در راستای این محور اصلی، رویکرد فرهنگی به رسانه­ و همچنین نظریات کاشت، برجسته­سازی و اندیشه­های متفکرانی همچون هوور، کارلسون، دریدا و پژوهش‌های تجربی­متعدد موردبررسی قرار گرفت؛ به‌طوری که در نهایت با توجه به مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته، فرضیاتی تنظیم و در جامعه­آماری مورد آزمون قرار گرفت. به‌طور کلی برخی از مهم‌ترین نتایج پژوهش بدین شرح است: میزان اعتقادات­دینی، عواطف­دینی و مناسک­دینی نشان می­دهد که جوانان موردمطالعه از لحاظ دین‌داری دارای میانگینی بالاتر از حد متوسط هستند. بین میزان تماشا و استفاده از انواع برنامه­های تلویزیون ماهواره­ای و میزان دین‌داری رابطه­ای منفی و معنادار وجود دارد؛ این در حالی است که با افزایش میزان تماشای تلویزیون ملی و تماشای انواع برنامه­های سرگرم­کننده و خبری آموزشی تلویزیون ملی، بر میزان دین‌داری جوانان، افزوده می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media and Religiosity among Youth

نویسندگان [English]

  • Sharareh Mehdizadeh 1
  • Fatemeh Zare Ghiyasabadi 2
چکیده [English]

Religion has had surprising and deep effects on human societies, especially its followers. When surveying social and human issues, ignoring religion agent –for whatever reason- is doubtlessly against historical facts.  With regard to the importance of religiosity on the one hand and predominance of the media in today's worlds on the other, the main subject of this paper is  to study the relationship between TV and satellite consumption and amount of religiosityof the youth between 18 to 29 years of age in Tehran. In line with this, cultural approach to the media , cultivation theory , and ideas of thinkers such as "Hoover", "Carlson", "Derrida" and several experimental investigations have been surveyed. Finally, with regard to experimental and theoretical studies, some hypotheses have been made and tested in the sampling population. Some of the most important results of this paper are as follows:
 The amount of religious belief, religious feelings, and religious practices show that the average rate of religiosity is higher than medium level. Also, there is a significant negative correlation between the number of national and satellite TV programs and the amount of religiosity, while with the increase of national TV'sentertainment, news, and educational programs, the degree of the youths' religiosity improves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • Media
  • young
  • satellite
  • TV