بررسی شیوه‌های استفادۀ طلاب حوزۀ علمیۀ قم از فناوری وب 2

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه قم

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آشنایی و استفاده طلاب حوزه علمیه قم از فناوری‌های وب2 انجام شد.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 نفر از طلاب حوزه علمیه قم است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ محقق‌ساخته است که بر مبنای پرسش‌های اساسی پژوهش و مرور متون مرتبط طراحی و تنظیم گردیده است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، میزان آشنایی جامعه مورد مطالعه با فناوری‌های وب2 در حد کمتر از متوسط (43 درصد) و میزان استفاده آن‌ها از فناوری وب2 نیز در حد کمتر از متوسط (38 درصد) است. از دیدگاه طلاب، استفاده از فناوری‌های وب2 در زمینۀ حمایت از آموزش و یادگیری در سطح پایین (1/29 درصد) بود. افزون بر این دیدگاه آن‌ها در مورد استفاده از فناوری وب2 در راستای ارتقای دریافت اطلاعات و ارتقای آموزش و پژوهش در سطح بالا بود.
نتیجه‌گیری: استفاده از فناوری وب2 در حوزه‌های علمیه در گرو آشنایی طلاب با ابزارها و امکانات فناوری وب2 است. لذا برگزاری کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های آموزشی، برگزاری سخنرانی‌ها و هم‌اندیشی‌ها، گنجاندن برنامه فناوری وب2 در سطوح تحصیلی طلاب، استفاده از متخصصان آشنا با فناوری وب2 و ترغیب طلاب نسبت به شناخت و استفاده از فناوری‌های وب2، از مواردی است که لازم است به آن پرداخته شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Methods Used by Howza Ilmya Qom Students for Referring to Web 2 Technology

نویسندگان [English]

  • Yaqoub Norouzi 1
  • Samaneh Khidaki 2
  • Reza Karimi 3
چکیده [English]

Purpose: This study aims to determine Howza Ilmya Qom's students' familiarity with and use of Web 2 technology.
Methodology/ Approach: This has been an applied research that used a survey method and descriptive approach. The statistical population included 180 individuals from the Howza. The tool was researcher designed questionnaire based on the research basic questions and a review of related literature.
Findings: The findings show that the students' knowledge of Web 2 technology was less than average (43%) and their use of that technology was also less than average (38%). From the students' perspective the necessity of using that technology for teaching and learning was low (29.1%). Moreover, their view on the use of Web 2 technologies for upgrading access to information and promoting the educational and research content was high.
Practical implications: The use of Web2 technology in Howza Ilmya depends on the students' knowledge of its tools and facilities. Therefore, holding workshops and offering training courses and lectures, giving seminars, including Web 2 technology program in the curriculum, inviting experts in the field and encouraging students to learn and use the technology, are among the issues that need to be addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet tools
  • Web 2
  • Howza Ilmya Qom
  • tollab (students)
  • social network
  • users