تبیین رابطه مطلوب حکومت و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

این مقاله به‌دنبال تبیین نقش و میزان رابطۀ حکومت و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران است؛ مسئله‌ای راهبردی که بر نوع، کیفیت و جهت سیاست‌گذاری کلان فرهنگی کشور تأثیر اساسی می‌گذارد. بدین منظور با استفاده از روش مطالعات کتابخانه‌ای و پس از تبیین رابطۀ سیاست و فرهنگ، با تشریح دیدگاه مقام معظم رهبری به‌عنوان بالاترین سیاست‌گذار کشور به حل مسئلة رابطة حکومت و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نقش و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت مذکور از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار می‌دهد؛ بدین صورت که با تعریف نقش مرکزی و ستاد فرماندهی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری، هدایت و مراقبت را از اهم وظایف حکومت در رابطه با فرهنگ برمی‌شمارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defining the Desirable State and Culture Relationship in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Homayoon 1
  • Hamed Foroozan 2
چکیده [English]

One of the strategic issues that has a remarkable influence on the quality and direction of general cultural policies in the Islamic Republic of Iran is the role and size of relationship between the state and culture. To recognize this, the article surveys the Supreme Leader's views (as the highest authority) in this regard and after explaining the relation between politics and culture, it specifically refers to the status and role of the Higher Council for Cultural Revolution in the Iranian system. Thus by defining the central place of the HCCR, it brings into focus the institution's central role as the governing agent for policy making orientation and supervision in the field of culture.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • politics and culture
  • state and culture
  • Cultural Policy
  • The Supreme Leader
  • the Higher Council for Cultural Revolution