همبستگی فرهنگی، هویت و امت اسلامی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

در این مقاله با شرح سه نوع هویت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به تحلیل رابطه همبستگی با هریک از این سه نوع هویت همپوشان پرداخته شده است. تبیین تمایز مفهومی میان همبستگی فرهنگی با سایر انواع همبستگی‌ها برای پرهیز از ایهام مفهومی در سیاست‌گذاری هدف اصلی این نوشته است. همبستگی فرهنگی به معنای احساس تعلق مشترک ناشی از تلاش برای حفظ مؤلفه‌ها و عوامل هویت فرهنگی تعریف شده است. در پایان به‌عنوان یک مصداق از تمایز‌گذاری میان انواع همبستگی‌ها به مفهوم «امت» در رویکرد اسلامی و نقش هویت و همبستگی فرهنگی حتی در غیاب انواع دیگر هویت و همبستگی اشاره شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Solidarity, Identity and the Islamic Ummah

نویسنده [English]

  • Hadi Esma'eeli
چکیده [English]

The article explains three kinds of identity, namely social, political and cultural. Then it examines the existing solidarity among these three overlapping identities. The aim is to define the conceptual distinction between cultural solidarity and other kinds of solidarity in order to avoid a conceptual ambiguity in policy-making. By cultural solidarity we mean the shared sense of belonging as the result of attempting to maintain the components and factors of cultural identity. One example is the distinct forms of identity embodied in the concept of Ummah as understood by the Islamic approach and the role of identity and cultural solidarity even in the absence of other identities and solidarities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • cultural solidarity
  • Social Solidarity
  • national solidarity
  • Ummah