آموزش الکترونی؛ آینده‌نگری کشورهای در حال توسعه و دانشگاه مجازی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم ارتباطات مؤسسه آموزش عالی سوره

چکیده

آموزش مجازی از جمله دستاوردهای جامعۀ اطلاعاتی است. این نوع آموزش با ارتقای سطح دانش بشری، آن‌ها را به جامعه معرفتی و دانش‌محور رهنمون می‌شود. در چنین جامعه‌ای دادوستد «دانش» جایگزین «کار و خدمات» می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود مزیت‌های آموزش الکترونی و شیوه‌های این آموزش باعث رشد روزافزون کاربران اینترنت در سراسر جهان شود؛ زیرا با داشتن فقط یک دستگاه رایانه و اتصال به شبکۀ جهانی، کاربران می‌توانند اکنون و در آینده وارد جامعه معرفتی شوند.
دو عامل «شکاف دیجیتالی» و «فاصله فرهنگی»، باعث عدم دسترسی شهروندان کشورهای در حال توسعه و فقیر به آموزش الکترونی و محروم شدن آن‌ها از مزایای این نوع آموزش شده است. با مطالعۀ برخی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور جمهوری اسلامی ایران می‌توان به چالش‌های موجود در این زمینه بیشتر واقف شد و برای آینده برنامه‌ریزی کرد.
نویسنده در پایان برای رفع موانع توسعه کشورهای فقیر، همکاری کشورهای جهان، سازمان‌های بین‌المللی و از جمله یونسکو را پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic Education: A Futurology of Developing Countries and Virtual University

نویسنده [English]

  • Omid Ali Masoodi
چکیده [English]

Virtual education is one of the achievements of information society. Promoting human knowledge, this form of education leads us in the direction of a knowledgeable, knowledge-oriented society, where “knowledge” rather than “work and services” is exchanged.
It is predictable that the advantages of electronic education and its methods will lead to an ever- increasing number of internet users all over the world, as just having access to a computer and connecting to the World Wide Web would now enable one to enter the knowledge society.
“Digital gap” and “cultural divide” are two factors restricting access to electronic education for citizens living in developing, poor countries, depriving them of the advantages of this form of education. Studying a number of developing countries, including Islamic Republic of Iran, helps us better understand the challenges existing in this field and plan for the future.
In the end, the writer proposes a cooperation between the world countries and international organizations, such as UNESCO, to help remove barriers on the way of development of the poor countries.
 
Keywords:
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital gap
  • electronic education
  • virtual university
  • cultural divide
  • information society