جامعه‌شناسی معرفتی آمریکایی و ارتباطات میان‌فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه انسان‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

جامعه‌شناسی از اروپا به آمریکا کوچ کرده است و در آمریکا، هویت آمریکایی به خود گرفته است؛ از جمله حوزۀ ملی تحقیقاتی جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی معرفتی است که متأخرترین حوزۀ جامعه‌شناسی را تشکیل می‌دهد و جامعه‌شناسی معرفتی آمریکایی نیز یک نوع جامعه‌شناسی معرفتی خاص است که سیاست‌گذاری خاص فرهنگی و ارتباطی را ایجاب می‌کند. این نوشتار به دنبال شناخت جامعه‌شناسی معرفتی آمریکایی است و می‌خواهد به شناخت سیاست‌گذاری میان‌فرهنگی مبتنی بر آن برسد. بنابراین، می‌توان گفت این نوشتار به شناخت علوم اجتماعی آمریکایی و سیاست‌گذاری مبتنی بر آن می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

American Epistemological Sociology and Intercultural Communication

نویسنده [English]

  • Ebrahim Fayyaz
چکیده [English]

Sociology has been transferred from Europe to America and has therefore assumed an American identity. One of the most recent research fields in sociology is epistemological sociology and the American form of this is a special one that requires special cultural and communicative policy. This article is to shed light on the American epistemological sociology with the aim of recognizing an intercultural policy based on it.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological sociology
  • epistemological psychology
  • planning policy
  • sociological theories
  • conceptual framework of social psychology