چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم‌انداز مطبوعات ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 ستادیار دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله، چالش‌ها، تهدیدها، توانایی‌ها، فرصت‌ها و چشم‌انداز مطبوعات ایران را در دهۀ آینده نشان می‌دهد. ازاین‌رو، ابتدا بر وضعیت کنونی مطبوعات کشور، به‌ویژه بر وضعیت آماری، تنوع، تکثر و محتوا نگاهی می‌افکند و سپس کاستی‌ها، تهدیدها و چالش‌های مطبوعات را به‌طور خلاصه توضیح می‌دهد. چالش‌های اقتصادی، حرفه‌ای، مدیریتی و چالش‌ها و تهدیدهای دیگر، هریک به‌طور جداگانه مدنظر قرار می‌گیرند.
چشم‌انداز آیندۀ مطبوعات در محوری جداگانه بر این نکته تأکید دارد که هرگونه سیاست‌گذاری در عرصۀ مطبوعات باید به‌گونه‌ای باشد که چالش‌ها و تهدیدها را به فرصت، و فرصت‌ها را به توانایی تبدیل کند. عرصۀ رسانه‌ای به‌گونه‌ای است که حتی کوچک‌ترین قصور ممکن است فرصت‌ها را به چالش تبدیل کند. بایسته‌های آگاهانه سیاست‌گذاری‌های مطبوعات برای نیل به توسعه در بخش پایانی مقاله مد نظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges, Opportunities and Prospect of the Iranian Press

نویسندگان [English]

  • Sha’banali Bahrampoor 1
  • Mohamad Mahdizadeh 2
چکیده [English]

This article illustrates challenges, threats, capacities, opportunities and prospect of the Iranian press in the next decade. It first glances at the present condition of the country’s press especially in regard to their statistical stance, variety, multiplicity, and content and then proceeds to briefly mention the shortcomings, threats, and challenges of the press. Challenges of all kinds; economic, professional, managerial and others are dealt with each in its own turn.
The prospect of the press stresses separately on this point that any type of policy in the press should in some way convert threats and challenges to opportunities and transform these into capacities. The press is an arena where the minutest negligence may turn opportunities into challenges. The last section of the article takes notice of the thoughtful exigencies of the press policy that could lead to development.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the press
  • challenges
  • capacities
  • exigencies