هنر از دیدگاه رهبری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

همان‌گونه که یکی از شروط مهم پایایی و ماندگاری هر پیام، جای گرفتن در قالب‌های هنری است، برای انتقال مفاهیم متعالی و غنی اسلامی نیز گریزی از استفاده از ابزار هنر نیست. انقلاب اسلامی با ادعای جامعیت در تمام زمینه‌های فردی و جمعی و برای صدور اندیشه‌های خود سخت نیازمند ابزار هنر است. عمق این نیاز آن‌گاه روشن‌تر می‌شود که جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی در برابر ایدئولوژی‌هایی که علی‌رغم کثرتشان در مبنای اومانیستی‌شان مشترک‌اند، درک شود و در راه انتقال اندیشه‌های والای انقلاب به نسل‌های آینده و همچنین، صدور آن‌ها به دیگر حوزه‌های جغرافیایی و معرفتی، «هنر» یکی از بهترین ابزارهاست؛ زیرا هنر «زبان مشترک تمامی انسان‌ها» است.
با در نظر گرفتن این نکته و با تأکید بر سطح گستردۀ مطالعات رهبری و صاحب‌نظر بودن ایشان در عرصۀ هنر و ادبیات ایران، و ضرورت انجام پژوهشی در آثار معظم‌له به‌منظور یافتن جایگاه هنر و تبیین خط‌مشی‌های ارائه‌شده امری ضروری می‌نماید. این پژوهش کوشیده است با توجه به تأثیرگذاری بی‌اندازه هنر در فرهنگ عمومی و جایگاه تولیدکننده این متون، حرکتی در راستای استخراج اهداف و خط مشی‌های ترسیم‌شده توسط رهبری برای هنر و هنرمندان انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Art according to the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Hassan Bashir 1
  • Abouzar Zare Derakhshan 2
  • Hossein Homazadeh Abianeh 2
چکیده [English]

A message is immortalized when given an artistic form, so it is inevitable to do the same with Islamic concepts. Besides, art is deemed to hold a noble status and its extensive and profound relation with other fields makes it necessary to give it deserving consideration. The Islamic Revolution has to adopt artistic means for its propagation since it is based on the Revelation and the Infallible Traditions and has as its motto the unity of piety and politics and comprehensiveness in every personal and public domain. This requirement becomes especially manifest when we see the historical stance of the Islamic Revolution that inherits the instructions of all prophets coming face to face with other ideologies that despite their large number share a humanistic worldview. Art is thus the most efficient means of transmitting the elevated thoughts inherent in the Revolution to the coming generation of people or to other geographical and epistemological areas, and this is due to the fact that art is the shared language of all nations.
Recognizing the fact that the thoughts of the leaders of revolutions play a remarkable part in setting the directions, the idea of velayat-e-faqih is to be attributed the same significance in Islamic Revolution. In the case of the Supreme Leader of our Revolution, we should assert his extensive authority on various fields of Iranian and global art and literature, hence the necessity of more scrutiny in his thoughts for the sake of delineating his guidelines concerning art.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • The Supreme Leader
  • art
  • Islamic art
  • content analysis