موضوعات = سینما
مطالعه‌ای نئوفرمالیستی بر نمایش لحظۀ معجزه در سینما از دیدگاه مسیحیت

دوره 29، شماره 61، خرداد 1401، صفحه 194-173

10.30497/rc.2022.76186

محمد جواد گهربخش؛ بابک سعداللهی؛ فرناز قره‌داغی؛ پدرام رستمی


بررسی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم

دوره 28، شماره 60، اسفند 1400، صفحه 533-503

10.30497/rc.2022.76098

علی رحیمی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ محمود عزیزی