نویسنده = ������ ������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرهنگ بر حقوق دینی با توجه به واقعیت‌های تقنینی

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-166

10.30497/rc.2016.1878

احمدعلی قانع؛ محمد پورکیانی؛ محمدرضا فتح اله بیاتی