نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی مؤلفه‌ها و ارکان تحولات دینی اجتماع از منظر قرآن کریم

دوره 28، شماره 59، بهار و تابستان 1400، صفحه 304-275

10.30497/rc.2021.75820

سهراب مروتی؛ بهروز سپیدنامه؛ صدیقه کرمی


2. نوع شناسی مؤلفه‌های ارتباط غیرکلامی در قرآن کریم

دوره 20، شماره 43، بهار و تابستان 1392، صفحه 167-193

10.30497/rc.2013.1506

سهراب مروتی؛ یارمحمد قاسمی؛ نرگس شکر بیگی؛ فرشته دارابی