نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. زمینه‌ها و نقش سیاست‌های دولت در توسعه خلاقیت فرهنگی ایران عصر صفویه

دوره 27، شماره 57، بهار و تابستان 1399، صفحه 189-228

10.30497/rc.2020.75519

محمدمحسن حسن پور؛ محمدهادی همایون؛ احمد پاکتچی؛ محمود جمال‌الدین زنجانی