نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بایسته‌های مدیریت شایعات در روابط سازمانی از منظر قرآن کریم

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، پاییز و زمستان 1400، صفحه 367-329

10.30497/rc.2021.75920

اکرم گودرزی؛ منا افضلی قادی