نویسنده = ������������������� ������
تحلیل ثانویه تحقیقات موجود درباره شبکه اجتماعی فیس‌بوک، جوانان ایرانی و نظم جامعه

دوره 22، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 87-115

10.30497/rc.2016.1816

صمد عدلی‌پور؛ سید احمد میرمحمدتبار؛ بهجت یزدخواستی


رابطۀ هویت دینی و اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 20، شماره 44، اسفند 1392، صفحه 73-99

10.30497/rc.2014.1552

وحید قاسمی؛ صمد عدلی‌پور؛ سید احمد میرمحمدتبار دیوکلائی