نویسنده = ���������� �������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. توسعه فرهنگی محله‌ای پایدار مسجد محور مورد مطالعه مسجد ثامن‌الائمه (ع) تهران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 195-242

10.30497/rc.2018.2103

محمدسعید مهدوی کنی؛ رضا امینی هرندی


2. رهبری در مسجد؛ مورد مطالعه مسجد صفا

دوره 19، شماره 42، پاییز و زمستان 1391، صفحه 113-145

10.30497/rc.2013.1441

محمدسعید مهدوی کنی؛ میثم فرخی