نویسنده = محمد رضا برزویی
تعداد مقالات: 3
1. دیپلماسی سایبری عربستان سعودی در قبال ایران در بستر شبکه اجتماعی توییتر؛ مطالعه‌موردی اغتشاشات دی‌ماه 1396

دوره 28، شماره 59، بهار و تابستان 1400، صفحه 66-33

10.30497/rc.2021.75810

محمد رضا برزویی؛ امیر رضا تمدن؛ رضا جهانبازی گوجانی


2. واکاوی نسبت جهان‌بینی با مسائل جنسی و عفاف در سینما؛ مطالعه موردی انیمیشن مهمانی سوسیس‌ها (2016)

دوره 26، شماره 55، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-172

10.30497/rc.2019.2531

محمد مجید شهبازی؛ محمد امین بهزادنسب؛ محمد رضا برزویی