نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 6
1. زمینه‌ها و نقش سیاست‌های دولت در توسعه خلاقیت فرهنگی ایران عصر صفویه

دوره 27، شماره 57، بهار و تابستان 1399، صفحه 189-228

10.30497/rc.2020.75519

محمدمحسن حسن پور؛ محمدهادی همایون؛ احمد پاکتچی؛ محمود جمال‌الدین زنجانی


2. درآمدی بر آینده‌پژوهی فرهنگی- تمدنی انقلاب اسلامی در پرتو اندیشه حق‌مدار مهدویت

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-176

10.30497/rc.2016.1817

سید مجید مطهری‌نژاد؛ محمدهادی همایون؛ سعید خزایی


3. تبیین حقیقت تمدن بر اساس مبانی فلسفه و عرفان اسلامی

دوره 20، شماره 44، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-185

10.30497/rc.2014.1555

محمدهادی همایون؛ ابراهیم خانی


5. تبیین رابطه مطلوب حکومت و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، 35-36، پاییز و زمستان 1388، صفحه 63-92

10.30497/rc.2010.1401

محمد هادی همایون؛ حامد فروزان


6. صنعت جهانگردی و فرهنگ توده

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1386، صفحه 155-178

10.30497/rc.2007.1392

محمد هادی همایون