نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 3
2. نحوه بازنمایی شخصیت‌های سریال ستایش مبتنی بر گفتمان توحیدی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-143

10.30497/rc.2017.2005

سعید رضا عاملی؛ طوبی کریمی


3. رویکرد دوفضایی به آسیب‌های مجازی و دین: نگرش‌ها و تجربه‌ها

دوره 19، شماره 41، بهار و تابستان 1391، صفحه 95-127

10.30497/rc.2013.1301

سعید رضا عاملی؛ مجتبی حاجی‌جعفری