نویسنده = ���������� ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. «برزخ» یهودی-مسیحی شده در سینمای ایران

دوره 19، شماره 41، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-93

10.30497/rc.2013.1300

محمد رضا جوادی یگانه؛ محمد آقاسی