نویسنده = ������ ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی فرآیند مدیریت تصویر در صداوسیما

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 339-374

10.30497/rc.2020.2830

سید محمدرضا فیاضی؛ سیاوش صلواتیان؛ علی اکبر رزم جو