نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. هنجارهای مرتبط با پیامبران در سه کتاب مقدس

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 141-193

10.30497/rc.2019.2359

مهدی محسنیان راد؛ محمد هادی همایون