نویسنده = �������������������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش تعدیل‌کنندة جهت‌گیری مذهبی اسلامی در رابطة مسئولیت‌پذیری چند‌بعدی‌‌ با ‌شادکامی دینی متأهلین

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-110

10.30497/rc.2019.2357

نجمه رضاداد؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ حسین کارشکی