نویسنده = �������� �������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم صورت‌بندی تطورات گفتمانی گفت‌وگوهای قرآنی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-79

10.30497/rc.2018.2261

عبدالکریم خیامی؛ عبدالکریم بهجت پور