نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی وظایف و الزامات اخلاقی رسانه‌های اسلامی در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، پاییز و زمستان 1400، صفحه 225-196

10.30497/rc.2021.75915

سید مهدی شریفی؛ سیاوش صلواتیان؛ حجت سلیم


2. بررسی ابعاد آموزش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-140

10.30497/rc.2019.2358

سید مهدی شریفی؛ سجاد کرمی نامیوندی