نویسنده = �������������� �����������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل سازگارسازی رسانه‌گری آیین زیارت در شبکه‌های اجتماعی

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-86

10.30497/rc.2016.1815

طاهر روشندل اربطانی؛ حسن بشیر؛ علی‌اصغر پورعزت؛ سید جمال‌الدین حسینی