1. الگوی صورت‌بندی مسائل سینمای ایران از منظر رهبر معظم انقلاب؛ از وضع موجود تا وضع مطلوب

صفحه 1-38

محمدصابر اسدی؛ محمد صادق نصراللهی


2. موقعیت‌سازهای ملی‌گرایانه ‌‌هرمنوتیکی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌

صفحه 39-65

حسین پرکان؛ آرزو نیکوئیان


3. آیین‌های تلویزیونی و بازنمایی «حزن مذهبی» آسیب‌شناسی سنت‌های مناسبتی تلویزیون ایران در «محرم»

صفحه 67-97

علی جعفری؛ ناصر باهنر


4. بررسی رابطه عفاف و محبوبیت نقش در شخصیت‌های زنِ فیلم‌های سینمایی پربیننده تلویزیون

صفحه 99-114

محسن شاکری نژاد؛ سعید باقری


5. واکاوی ادراک زائران از رفتار خادمان در اربعین: روایتی مردم‌شناختی از پدیده عظیم پیاده‌روی اربعین

صفحه 115-148

اسماعیل شراهی؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده


6. واکاوی نسبت جهان‌بینی با مسائل جنسی و عفاف در سینما؛ مطالعه موردی انیمیشن مهمانی سوسیس‌ها (2016)

صفحه 149-172

محمد مجید شهبازی؛ محمد امین بهزادنسب؛ محمد رضا برزویی


7. گفتمان‌های غالب غربی‌ها در مورد اسلام/ مسلمانان: مطالعه موردی منتخبی از کاربران انگلیسی زبان فیس‌بوک

صفحه 173-218

سعید رضا عاملی؛ مریم رازانی


8. ارتباط عفیفانه در زندگی سایبری؛ رویکردی پدیدارشناختی

صفحه 219-248

سید عبدالرسول علم الهدی


9. بازنمود زندگی روزمره یوتوپیایی زنان غربی پیوسته به داعش در رسانه‌های اجتماعی

صفحه 249-274

زهرا فرمد؛ عبدالله بیچرانلو


10. حدود مداخله‌‌ دولت در فرهنگ در منابع دینی؛ مورد مطالعه: موسوعه امام علی (ع)

صفحه 275-302

احمدعلی قانع؛ هادی غیاثی؛ عباس قائمی


11. پدیدارشناختی موانع برنامه درسی تربیت جنسی در مقطع متوسطه

صفحه 303-334

سهراب محمدی پویا؛ علی ایمان زاده؛ فرامرز محمدی پویا؛ احمد زارعی


12. بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر حجاب و پوشش کاربران با تأکید بر ابعاد‌ دین‌داری (مورد مطالعه:‌ کاربران زن شبکه اجتماعی اینستاگرام)

صفحه 335-362

سیدنصرت اله نعمتی فر؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی،