1. مدل سیاست‌ فرهنگی در حکومت علوی؛ در جستجوی مدلی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

صفحه 5-52

حسام‌الدین آشنا؛ سید محمد کاظمی قهفرخی


2. پالایش فضای مجازی؛ حکم و مسائل آن از دیدگاه فقهی

صفحه 53-80

محسن اسماعیلی؛ محمدصادق نصراللهی


3. بررسی نیم‌رخ مؤلفه‌های دین‌داری و تأثیر‌پذیری دینی مخاطبان فیلم‌های جشنواره رویش

صفحه 81-108

حامد بخشی؛ فائزه اعظم کاری


4. عوامل ساختاری بی‌تقوایی در شبکه‌های اجتماعی سایبری

صفحه 109-136

سید حسین شرف‌الدین؛ محمدجواد نوروزی اقبالی


5. تأثیر فرهنگ بر حقوق دینی با توجه به واقعیت‌های تقنینی

صفحه 137-166

احمدعلی قانع؛ محمد پورکیانی؛ محمدرضا فتح اله بیاتی


6. شناخت عوامل مرتبط با کم‌توجهی به باورها و ارزش‌های دینی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی استان کرمانشاه

صفحه 167-190

گلمراد مرادی؛ محمدتقی سبزه‌ای