دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 49، دین و ارتباطات، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-200 
4. عوامل ساختاری بی‌تقوایی در شبکه‌های اجتماعی سایبری

صفحه 109-136

سید حسین شرف‌الدین؛ محمدجواد نوروزی اقبالی


5. تأثیر فرهنگ بر حقوق دینی با توجه به واقعیت‌های تقنینی

صفحه 137-166

احمدعلی قانع؛ محمد پورکیانی؛ محمدرضا فتح اله بیاتی