1. تحلیل رابطه اعتیاد اینترنتی با هویت فرهنگی نوجوانان؛ موردمطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان سراب آذربایجان شرقی

صفحه 5-33

پویان احیایی؛ آرمان احمدی؛ آذر قلیزاده


2. بررسی رابطه میزان مذهبی بودن و سبک زندگی با ازخودبیگانگی نوجوانان موردمطالعه: دانش آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز در سال 91-1390

صفحه 35-57

بیژن خواجه‌نوری؛ صادق پناهی نسب؛ صدیقه جهانبازیان


3. مطالعه رابطه هویت ملی و نوع نام‌گذاری موالید در شهر شیراز

صفحه 59-85

منصور طبیعی؛ مجید موحد؛ سمیرا مالمیر


4. مطالعه نقش مداخله‌گرایانه سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی در تأثیرگذاری فرآیند جامعه‌پذیری بر دین‌داری؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز

صفحه 87-122

محمد عباس‌زاده؛ مجتبی میرزایی


5. کارکرد روایی (مربع معنایی) در تابلوهای «نماز»، «مجنون»، «میثاق خون» و «حضرت علی‌اکبر» اثر خشایار قاضی‌زاده

صفحه 123-144

علی عباسی


6. رسانه و دین‌داری در میان جوانان

صفحه 145-177

شراره مهدی زاده؛ فاطمه زارع غیاث آبادی