1. تأثیرات رسانه‌ای شدن در ایجاد انگاره جدید از دین

صفحه 165-188

سیدمحمدمهدی موسوی مهر


2. سیاست‌گذاری فرهنگی مطلوب مسجد در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی دیدگاه‌های خبرگان و سیاست‌گذاران

صفحه 5-38

ناصر باهنر؛ میثم فرخی


3. الگوی ارتباطی-فرهنگی دعا در فرهنگ اسلامی- شیعی با تأکید بر ادعیه صحیفه سجادیه

صفحه 39-70

حسن بشیر؛ کاظم موذن


4. واکاوی و تبیین نیاز‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان «در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزة فرهنگ»

صفحه 71-104

بتول بصیری؛ استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان احمد رضا نصر؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ محمود مهرمحمدی


5. تحلیلی فقهی بر آرایش چهره بازیگر (گریم) در هنرهای نمایشی

صفحه 105-134

حسینعلی سعدی؛ مهدی بیژنی؛ ابوذر فداکارداورانی


6. تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان شهر تهران

صفحه 135-164

مجید کفاشی؛ علی فلاحی