1. تحلیل سیاست‌گذاری قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی بر اساس مدل فرایندی

صفحه 5-42

حسام الدین آشنا؛ حسین مهربانی فر


2. بررسی رابطة میزان استفاده از رسانه‌های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب

صفحه 43-65

منصور خوشخویی؛ محمد رضا یوسف زاده؛ پریسا آذریون


3. فضاهای فرهنگی جدید و بازنمایی: شناخت و تحلیل انتقادی کلیشه¬های شرق‌شناسی مسلمانان در وبلاگ‌های برگزیدة خبری آمریکا

صفحه 67-94

علیرضا دهقان؛ علی حاجی محمدی


4. اشاعة نوآوری از دیدگاه قرآن کریم؛ رویکردی نو در بررسی تبلیغ دین

صفحه 95-127

سید حسین شرف الدین؛ اسماعیل صابرکیوج


5. تعامل اجتماعی و هم‎گرایی فرهنگی مردم و روحانی خوانشی بینامتنی از سه فیلم دینی (زیر نور ماه، مارمولک، طلا و مس)

صفحه 129-166

مسعود کوثری؛ عباس عموری


6. نوع شناسی مؤلفه‌های ارتباط غیرکلامی در قرآن کریم

صفحه 167-193

سهراب مروتی؛ یارمحمد قاسمی؛ نرگس شکر بیگی؛ فرشته دارابی