دوره و شماره: دوره 19، شماره 41، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-240 
3. «برزخ» یهودی-مسیحی شده در سینمای ایران

صفحه 67-93

محمد رضا جوادی یگانه؛ محمد آقاسی


5. تحلیل ارتباط‌شناختی وبلاگ‌نویسی طلاب

صفحه 129-155

نعمت الله کرم‌اللهی؛ مجید مبینی‌مقدس