1. کارکرد الگویی شخصیت‌پردازی بر مخاطب؛ مطالعه موردی عروسک باربی

صفحه 5-35

حسن بشیر؛ سید بشیر حسینی


2. منظومة فرهنگی؛ کاربرد استعارة منظومة شمسی برای ساماندهی سازمان‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 37-65

نادر جعفری هفتخوانی


3. «برزخ» یهودی-مسیحی شده در سینمای ایران

صفحه 67-93

محمد رضا جوادی یگانه؛ محمد آقاسی


4. رویکرد دوفضایی به آسیب‌های مجازی و دین: نگرش‌ها و تجربه‌ها

صفحه 95-127

سعید رضا عاملی؛ مجتبی حاجی‌جعفری


5. تحلیل ارتباط‌شناختی وبلاگ‌نویسی طلاب

صفحه 129-155

نعمت الله کرم‌اللهی؛ مجید مبینی‌مقدس


6. «بازنمایی خدا» در بلاگفای فارسی (تحلیل «الهیات مردم‌پسند مجازی اینترنتی» در ایران)

صفحه 157-194

سید محمود نجاتی حسینی


7. تبیین بنیان‌های نظری حاکم بر «ارزش‌های خبری» و «نظریة استفاده و خشنودی»؛ مقدمه‌ای بر مطالعة بومی خبر

صفحه 195-229

محمد صادق نصراللهی؛ محمد هادی همایون