کارکرد روایی (مربع معنایی) در تابلوهای «نماز»، «مجنون»، «میثاق خون» و «حضرت علی‌اکبر» اثر خشایار قاضی‌زاده

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در تحلیل گفتمانی تابلوهای خشایار قاضی‌زاده تلاش بر این است تا از نشانه­های منفرد، کلان نشانه­ها، خرد نشانه­ها و یا مجموعه­ای از نشانه¬ها عبور کنیم تا بتوانیم به ورای نشانه¬ها یعنی آنجائی که نشانه¬ها با یکدیگر تعامل­برقرار­می کنند برسیم. تا بتوانیم به خوانشی گفتمانی دست­یابیم. بدین­منظور، علاقه‌مند به ظاهر شدن معنا در گفتمان¬های هنری، هدف این مقاله چگونگی ظاهر شدن معنا به کمک مقوله¬های بنیادین کلام یعنی «مربع معنائی» در این تابلوهاست؛ و در ادامه بومی‌سازی نظریه‌های تحلیل گفتمان در این حوزه است. می¬خواهیم بدانیم که گفته¬پرداز این تابلوها از چه ترفندهایی برای تولید معنا سود برده است و چگونه این نشانه­های منفرد را به یک نظام منسجم معنائی تبدیل کرده که یک معنای واحد از آن تولید می­گردد. نشانه-معناشناس بر این باور است که نشانه به‌تنهایی فاقد معناست و معنا از رابطة بین نشانه¬ها حاصل می‌شود. با این توصیف می¬توان به‌درستی گفت که نشانه–معناشناس به ظاهر شدن معنایی که از میان شکل­های زبانی دریافت شده است علاقه نشان می¬دهد؛ و در واقع، می¬توان گفت که او به ظاهر شدن معنا از میان گفتمان¬های که معنی را ظاهر می¬کنند،‌ از میان گفتمان¬های که معنی را انتقال می¬دهند و همکاری مبهمی را فراهم می¬کنند علاقه‌مند است. در حقیقت نشانه-معناشناسی تلاش­دارد به‌صورت روشمند ابعاد کلام را موردمطالعه قرار دهد. یکی از ابعاد کلام همان «مربع معنایی» در کلام است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Narrative Function (Semiotic square) in the paintings of Prayer, Majnun, Blood Contract, and Hazrat Ali Akbar by Khashayar Qazizadeh

نویسنده [English]

  • Ali Abbasi

چکیده [English]

In the discourse analysis of Khashayar Qazizadeh's paintings, it has been tried to pass through single signs, macro-signs, micro-signs, or a combination of signs so that we can go beyond signs, i.e. where signs interact, and reach a discourse-based reading. The objective is to show how the meaning is revealed with the help of fundamental categories of speech or semiotic square in the paintings. We then need to customize discourse analysis theories in this field. We want to know how the author of these paintings has managed to produce meaning by combining these single signs into a coherent system of meaning. Semiologists believe that signs lack any meaning while alone and meaning is obtained intersemiotically. Thus we can maintain that semiologists are interested in the revelation of meaning from among linguistic forms. In other words they are after emergence of meaning from discourses which reveal meaning, or those discourses that transmit meaning and provide ambiguous cooperation. In fact, semiology attempts to study dimensions of speech in a methodological manner. One of these dimensions is semiotic square in speech.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semiotic square
  • Culture
  • nature
  • Death
  • life
  • martyr