تحلیلی فقهی بر آرایش چهره بازیگر (گریم) در هنرهای نمایشی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا در دانشگاه آیت الله حائری میبد یزد

چکیده

یکی از مسائل مهم بازیگری زن و مرد در عرصه هنرهای نمایشی پرداختن به ابعاد و زوایای مختلف فقهی بازیگری زن و مرد در این عرصه می‌باشد که در این زمینه بحث آرایش و گریم زن و مرد بازیگر در صحنه نمایش است که جزء مباحث مستحدثه و جدید پیش روی فقیهان جامعه اسلامی می‌باشد. با توجه به اینکه استفاده از آرایش توسط زنان برای زیباتر شدن آنان نزد مردان صورت می‌گیرد و آرایش کردن زنان به‌وی‍ژه آرایش صورت، یک نوع زینت به حساب می‌آید؛ طبق روایات و نظر فقها باید از نامحرم پوشانیده شود؛ زیرا که باعث مفسده و جلب توجه مرد نامحرم به سمت زن می‌گردد. ولی با توجه به احادیثی که آشکار کردن زینت ظاهری که شامل دست و صورت زن می‌شود را جایز شمرده است، می‌توان حکم به حلیت، این عمل را توسط زنان داد. در بحث گریم زن بازیگر باید این نکته را مد نظر قرار داد که، گریم برای زن بازیگر در حکم زینت برای وی و باعث جلب توجه مردان نامحرم نگردد. درنتیجه، اگر ما گریم زن بازیگر را از آرایش کردن وی متمایز گردانیم و گریم را یک نوع تغییر چهره موقت برای ایفای نقش توسط زن بازیگر بدانیم تنها در صورتی این عمل جایز می‌باشد که گریم زن بازیگر مانند آرایش صورت یک زن عادی و معمولی، برای مرد نامحرم ریبه ناک و جذاب نباشد. در غیر این صورت، هیچ تفاوتی بین گریم زن بازیگر و آرایش کردن وی در برابر مردان نامحرم باقی نمی‌ماند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Analysis of Actor's Makeup in Performing Arts

نویسندگان [English]

  • Hoseinali Sadi 1
  • Mahdi Bijani 2
  • Aboozar FadakarDaverani 2

چکیده [English]

Male and female actors' makeup is among novel jurisprudential debates in the Islamic community. According to a well-known jurisprudential edict, any type of adornment, especially the facial one, on the part of females in front of those men with whom they are not bound by matrimony or close kinship, is forbidden since it is against modesty and can incite sexual attractiveness. This implies that actresses' makeup can be an instance of religiously forbidden act if it conforms to the previously-mentioned jurisprudential edict. However, if makeup is done merely as a temporary facial change necessitated by the role played, it could only be acceptable if it avoids being sexually inciting.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Makeup
  • adornment
  • actress
  • hairpiece
  • jurisprudential edict
  • juridical analysis

دوره 21، شماره 46
دین و ارتباطات
بهار و تابستان 1393
صفحه 105-134