تأثیرات رسانه‌ای شدن در ایجاد انگاره جدید از دین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

چکیده

شرایط جدید جهانی، نقش رسانه‌ها را متفاوت از گذشته به پیش می‌برد. این شرایط، باعث پیدایش فرآیندهای جدیدی در نحوه عرضه دین و نوع دین‌داری از طریق رسانه‌ها شده و در نهایت منجر به پیدایش بازنمودی از دین با خصلت‌ها و ویژگی‌های رسانه‌ای گردیده است. این پدیده که از آن به رسانه‌ای شدن دین تعبیر می‌شود، فرآیندی پیچیده، تدریجی، غیراختیاری، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اندازه‌گیری است.
با توجه به ویژگی‌های رسانه‌ای شدن، این فرآیند، تأثیرات عمیقی را در نوع تلقی از دین پدید آورده و در نهایت انگاره جدیدی از دین را پیش رو می‌گذارد. در این مقاله سعی بر این است تا ضمن بررسی و تبیین این فرآیند، تأثیرات ایجادشده بر دین را بر شمرده و در نهایت تأثیرات آن بر شکل دین‌داری عرضه‌شده از رسانه روشن شود؛ هرچند به نظر می‌رسد وضعیت دین اسلام تا حدودی متفاوت از سایر ادیان است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impacts of Mediatization on Creating a New Image of Religion

نویسنده [English]

  • Sayyed Mohammad Mahdi Mousavimehr

چکیده [English]

The new world circumstances have given a new orientation to media roles. These have resulted in new ways of portraying religion and religiosity in the media, ultimately leading to the emergence of a religious representation with media characteristics. This phenomenon, which is usually referred to as the mediatization of religion, is a complex, gradual, non-arbitrary, unpredictable, and incalculable process.
Concerning the mediatization characteristics, this process has given rise to considerable impact on one's understanding of religion, which can in turn produce a new image of that.  The article, therefore, tries to enumerate these influences and their impact on type of religiosity offered by the media. Though in a final analysis it seems Islam stands out among others and keeps its own status.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • religion
  • Mediatization
  • Mediatization of Religion
  • Religious Lifestyle

دوره 21، شماره 46
دین و ارتباطات
بهار و تابستان 1393
صفحه 165-188