شناسایی ظرفیت‌های رسانه ملی در تبیین و تحقق سیاست‌های کلان نظام

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

نام‌گذاری هر سال بیانگر جهت‌گیری‌های کلان کشور در آن سال است. با توجه به اینکه این جهت‌گیری‌های کلان به‌عنوان گام‌های کلیدی تحقق سند چشم‌انداز 1404 و آرمان‌های دهه عدالت و پیشرفت محسوب می‌‌شوند، پیگیری و تلاش همه‌جانبه در جهت تحقق اهداف برنامه‌ریزی‌شده در این سال، امری بسیار ضروری است. در این پژوهش کوشیده شده است با انجام مطالعات کتابخانه‌ای، تشکیل گروه فکری و نظرسنجی از خبرگان، ظرفیت‌های رسانه ملی در راستای تبیین و تحقق سیاست‌‌های کلان نظام مبتنی بر شعار سال شناسایی شود، ضمن اینکه در گام دوم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، به رتبه‌بندی راهبردهای کلان و راهکارهای عملیاتی شناسایی‌شده اقدام شده است.
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش، فرهنگ‌سازی در میان خانواده‌ها و گفتمان‌سازی در جامعه به‌عنوان مهم‌ترین راهبردهای کلان رسانه ملی در راستای تحقق سیاست‌های کلان نظام مبتنی بر شعار سال، از سوی خبرگان انتخاب شدند، ضمن اینکه دیده‌بانی و پیگیری اجرایی شدن سیاست‌ها، تشریح و تبیین سیاست‌ها برای عموم جامعه و ارائه راهکار و حمایت نرم‌افزاری از موضوع سال در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. تزریق فرهنگ کار و تلاش، انعکاس مستمر فعالیت‌های اقتصادی کشور و چگونگی پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌های اجرایی، ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، معرفی مشکلات مردم و پیگیری پاسخ‌های مسئولان در زمینه مشکلات و معرفی راهکارهای کاهش مصرف و ارائه الگوی صحیح مصرف از مهم‌ترین راهبردهای انتخاب‌شده جهت تحقق اهداف سال، از سوی خبرگان بودند. در یک جمع‌بندی کلی می‌‌توان گفت، مهم‌ترین رسالت رسانه ملی در این سال ‌‌باید تلاش برای فرهنگ‌سازی و تزریق روحیه جهادی در همه عرصه‌های جامعه باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Capacities of the National Media in Defining and Actualizing Macro Policies

چکیده [English]

The Leader's nomination of each year introduces the main perspectives of it. These perspectives are the important stages in achieving the objectives of the Islamic Republic of Iran’s 1404 Vision Statement and the desired goal of the “Justice and Development Decade”. Therefore, trying to pursue the planned goals in this year is very critical. In this research, after reviewing the literature in this subject, forming thought groups and surveying the opinions of experts, the capabilities of Iran’s media for realizing the motto “The Year of National Production, and Promoting Iranian Labor and Investment” have been identified. Also in the second stage, with the help of analytical hierarchy process (AHP), these strategic perspectives and functional solutions have been ranked. Given the results of the research, culture making in families and creating the necessary discourses in society are the main perspectives of Iran’s media in this year. Controlling the implementations of these polices, and their explanation with introducing the solutions and software protection are in the later ranks. Creating work culture, constant reporting of the national economic activities and describing the progress of national projects, introducing Islamic- Iranian lifestyle, discussing people’s problems and pursuing the officials' responses , and offering solutions for reducing consumption with ensuing consumption models are among the main operational solutions for achieving this year’s goal. To sum up, we can say that the most important mission of the national media for this year is to try to create the so-called jihadi culture (high-spirited and heroic endeavor to change for the best) in all social areas.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB
  • Culture Making
  • The Hierarchical Analysis
  • Iran

دوره 21، شماره 45
دین و ارتباطات
پاییز و زمستان 1393
صفحه 159-189