جایگاه مفهوم قرآنی تذکر در رسانۀ دینی

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

در این مقاله، مفهوم «تذکر» که به عنوان یکی از اصول تبلیغی قرآن شناخته می‌شود، به‌مثابه یکی از اصول تبلیغی رسانۀ دینی در جامعۀ اسلامی در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گرفته است، به همین دلیل ضرورت بحث در مورد دین و رسانه آشکار می‌شود. هدف این مقاله بیان این مطلب است که رسانۀ دینی که بر اساس تعالیم قرآنی و سیرۀ پیامبر‌(ص) و امامان معصوم‌(ع) در جامعۀ اسلامی فعالیت می‌کند، باید ویژگی «مذکِّر» بودن را داشته باشد و یادآوری‌کننده باشد.
در این مقاله «ذاکر» و «مذکِّر» بودن ویژگی اصلی رسانه دانسته شده، و «هدایت»، هدف نهایی رسانه‌های جمعی دینی. به این ترتیب، هنجار‌های رسانۀ جمعی دینی، بر اساس مفهوم تذکر استخراج شده که در نهایت، ماهیت رسانۀ دینی با رعایت چنین هنجار‌هایی می‌تواند به جای «غفلت»، «تذکر» قرار گیرد.
این مقاله در پی آن است تا تذکر دادن بر اساس روش‌های قرآن را به‌عنوان یکی از هنجارهای رسانه دینی در جامعۀ اسلامی تعریف کند. به این ترتیب، به بحث نظریۀ هنجاری رسانه‌ها پرداخته و برای استخراج هنجارهای «رسانۀ ذِکری» از قرآن کریم تلاش می‌کند. سؤال اصلی این تحقیق، شناسایی بایدهای رسانه دینی، بر اساس مفهوم قرآنی تذکر است؛ زیرا روش رسیدن به رسانه ذکری در این مقاله، معرفی بایدهای رسانه ذکری بیان شده است. برای رسیدن به این بایدها نیز، ابتدا تذکرات قرآن بررسی شده و سپس، در ده مقوله دسته‌بندی شده‌اند، در مرحله بعد، روشی که در هریک از مقولات برای تذکر دادن استفاده شده بود، استخراج شده و نمودار «بایدهای رسانۀ دینی، بر اساس مفهوم قرآنی تذکر» به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of the Quranic Concept of Admonition in the Religious Media

نویسنده [English]

  • amin eslami

چکیده [English]

The article focuses on the concept of admonition, “tazakkor”, a Quranic term, as one of the propagation principles in religious media. The purpose is to show that the religious media in a society based on Quranic principles and the Traditions set by the Holy Prophet and Infallible Imams must assume the responsibility of admonishing.
To admonish is therefore the main feature of the religious media with guidance as their ultimate goal. Religious media norms are therefore derived on the basis of this concept which implies the replacement of negligence with admonishment.
We are here to provide an explanation of admonishment based on Quranic methods as one of the norms of religious media. This requires a discussion on media normative theory and extracting the holy verses dealing with the issue. The main question is identifying the dos and don’ts of religious media according to the Quranic concept of admonishment. First the Quranic admonishments are analyzed under ten categories. Then the method used in each is extracted and finally a diagram of the dos and don’ts of religious media based on the Quranic concept is offered.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Quran
  • admonition (tazakkor)
  • Religious media
  • normative theory
  • religion and media