صنعت جهانگردی و فرهنگ توده

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

در این نوشتار با توجه به همراهی و همکاری میان رسانه‏های توده و جنبه‏های انسانی‏تر ارتباط، مانند آنچه در یک ارتباط میان‌‌‌‌فردی و مستقیم به وقوع می‏پیوندد، در ایجاد تصویر مثبت و تثبیت سلطۀ سرمایه‏داری غرب در دوران معاصر، جهانگردی به مثابه یک ارتباط میان‌‌‌‌فرهنگی، میان‌‌‌‌فردی و مستقیم واکاوی بیشتر شده است.
این پدیدۀ ویژۀ چند دهۀ گذشته، در باطن دارای تاریخی طولانی در زندگی بشر است که تلاش شده است تا در این نوشتار- به اجمال- به جایگاه و نحوۀ تطور آن در دو برهۀ تمدن اسلامی و تمدن معاصر غربی اشاره شود. در این بررسی به نظر می‏رسد در این سیر تاریخی در ماهیت و کارکردهای این پدیده از توجه به فرهنگ به سوی اقتصادمحوری شاهد چرخشی قابل توجه باشیم. اما در واقع آنچه در این دوره در حال وقوع است، تأثیر شگرف توسعۀ این پدیده بر حوزۀ فرهنگ و ایجاد بستر مناسبی برای اعمال سلطۀ فرهنگی و پدیده‏ای است که در جهان معاصر آن را به نام تهاجم فرهنگی می‏شناسیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism and Popular Culture

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Homayoun

چکیده [English]

In regard to the association between mass mediaand the more human aspects of communication, such as what happens in an interpersonal and direct communication, in creating a positive picture of and sustaining the western capitalism domination in the modern world, the article expounds on tourism as a type of intercultural, interpersonal and direct communication.
This phenomenon, much emerging in recent decades, is essentially of a long historical background, and the article deals briefly with its status and development in both the Islamic and modern western civilizations. This process may have taken a dramatic turn form the consideration of culture to that of economy, but what is actually happening is the impact of this phenomenon on culture, paving the way for effecting cultural hegemony or what we call cultural invasion in the modern world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • mass communication
  • Interpersonal Communication
  • human communication
  • Mass media
  • religion and tourism
  • mass tourism
  • Intercultural Communication

دوره 14، شماره 31
دین و فرهنگ و ارتباطات
بهار و تابستان 1386
صفحه 155-178