علوم اجتماعی تفسیری؛ شناخت و نقد

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

گرچه مرز میان علوم اجتماعی با سایر علوم بسیار گسترده و تفاوت‌‌های آن‌‌ها بنیادین است، در این میان ملاحظات اوّلی از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ تا آنجا که بسیاری از فلاسفۀ علم قائل به درک تفاوت این دو حوزۀ علمی بر اساس روش شناخت و تحلیل آن‌‌ها می‌‌باشند.
با این توضیح، توجه به روش تفسیری به دلیل اهمیت محوری که در حوزۀ علوم اجتماعی دارد، نقطۀ آغازین ورود به حوزۀ شناخت علوم اجتماعی شناسانده می‌‌شود و رویکرد غالب بر درک علوم اجتماعی بر اساس مبانی و مبادی این روش شناخت است. در نوشتار حاضر نویسنده ضمن اشاره به عمده‌‌‌‌روش‌‌های پیشنهادی برای تحدید علوم اجتماعی، بر روش «تفسیری» تأکید ورزیده و تلاش کرده است لوازم و مقتضیات این شناخت را عطف توجه به علوم اجتماع بیان دارد.
برای این منظور نخست روش‌‌های شناخت اصلی بیان و تشریح شده‌‌اند، در ادامه مبادی و اصول روش تفسیری تحلیل شده‌‌اند و در پایان کاربرد این اصول در حوزۀ علوم اجتماعی بیان گشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpretive Social Sciences; Cognition and Interpretation

نویسنده [English]

  • Asghar Eftekhari

چکیده [English]

Despite a fundamental gap between social sciences and other types of sciences, primary considerations are of hiqh importance, to the extent that a lot of philosophers of science are after a distinetion between these on the basis of cognitive and analytical methods. Thus, the interpretive method being pivotal in social sciences, is to be taken as the starting point, and the dominant approach to comprehending the field depends on the basic principles of this medthod. This article, while referring to the major suggested methods for delineating social sciences, puts emphasis on the interpretive method and talks about its necessary requirements. Thus, the main methods of cognition are explaind are explained first, followed by principles of interpretive methods. Finally, the application of these principles in the field of social sciences are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social sciences
  • Hermeneutics
  • relativism
  • cognition

دوره 14، شماره 31
دین و فرهنگ و ارتباطات
بهار و تابستان 1386
صفحه 7-36