آینده‌نگری در روابط عمومی الکترونیکی و پژوهش‌محوری

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه شاهد انقلاب جدید در زمینۀ اطلاعات و ارتباطات در فضای واقعی مجازی و واقعیت مجازی هستیم. مفهوم «دهکدۀ جهانی» به ذهنیت جهانی تغییر هویت داده است. اکنون «انقلاب ارتباطات» به «انقلاب اطلاعات» تبدیل شده است. در اثر فن‌آوری‌های جدید سازمان‌ها و نهاد‌ها و روابط بین آن‌ها از اساس دگرگون شده است.
 روابط عمومی به عنوان حلقۀ واسط و اتصال‌دهندة نهاد‌ها و سازمان‌ها باید توانایی سازگاری با شرایط جدید را داشته باشد. از این رو، لازم است رهبران و مسئولان روابط عمومی‌ها بیش از هر چیز دیگری به تبیین تأثیر فن‌آوری‌های جدید بر نهاد‌ها و سازمان‌ها بپردازند.
مقاله حاضر ضمن تعریف مفهوم روابط عمومی الکترونیک و ضمن تأکید بر این نکته که این نوع از روابط عمومی تا کنون به حد کافی رشد نیافته و به بیانی مراحل اولیۀ خود را پشت سر می‌گذارد، برای آن آیندۀ امیدوارکننده‌ای را متصور است؛ آینده‌ای که در آن روابط عمومی الکترونیک به تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و خصوصی بسط خواهد یافت. انتظار می‌رود که در آینده‌ای نزدیک روابط عمومی دچار تحولات عمیقی شود که نتیجة آن تغییری بنیادی در یکی از مهم‌ترین وظایف روابط عمومی، یعنی پژوهش‌محوری در ابعاد مختلف، خواهد بود. مقاله حاضر ابعاد مختلف تغییرات ذکرشده در حیطۀ روابط عمومی را بررسی می‌کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Futurology of Electronic Public Relations and Research-Orientedness

نویسنده [English]

  • Rahman Saeedi

چکیده [English]

Today we are experiencing a new revolution in the fields of information and communication taking place in the real virtual space and virtual reality. The concept of global village has now taken the form of global mentality, and communication revolution has changed into information revolution. New technologies have effected fundamental changes in the workings of, and the relations between, organizations and institutions.
Needless to say, public relations, as the link connecting organizations and institutions together, must be capable of adapting itself to these changes. Therefore, those in charge of public relations are, more than any other thing, expected to consider and attend to the effects of new technologies on organizations.
Defining the concept of “electronic public relations,” the present article observes that although electronic public relations has not yet been fully developed and, in a sense, is passing through its early phases, it has a very promising prospect of being expanded and extended to all governmental and non-governmental organizations and institutions. It is expected that in the near future public relations will experience a range of profound changes, as a result of which there will occur a fundamental change in one of the main functions of public relations, i.e. Research-Orientedness in different aspects.
The present article is an endeavor to delve into the different aspects of the above-mentioned changes in the field of public relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • public relations
  • electronic public relations
  • audience studies

دوره 14، شماره 32
دین و فرهنگ و ارتباطات
پاییز و زمستان 1386
صفحه 157-177