اینترنت، دین و فرهنگ مردم‌پسند

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم اجتماعی گروه ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

مقالة حاضر به بررسی رابطة اینترنت، دین و فرهنگ مردم‌پسند می‌پردازد و می‌کوشد نشان دهد که اینترنت ضمن آنکه امکاناتی را در اختیار دین قرار می‌دهد، چگونه به عنوان پایگاهی برای تعاملی جدید میان دین و فرهنگ مردم‌پسند قرار می‌گیرد. در ابتدا، به این نکته اشاره خواهد شد که فضای مجازی حداقل به دلیل پنج ویژگی فضای مساعدی را برای گسترش ارتباطات دینی فراهم می‌سازد:
1. سرزمین‌زدایی و جهانی‌شدن بازار دین، 2. دموکراتیزه‌کردن دینی، 3. گمنامی،
4. دسترسی آسان، 5. اعتماد. مقاله تلاش می‌کند که به دو نوع حضور دین در فضای مجازی اشاره ‌کند: دین برخط و دین به صورت برخط. تعاملی‌ترین شکل تعامل دین و اینترنت «دین به‌‌صورت برخط» است که در آن مؤمنان می‌توانند در فضای مجازی به تعاملات دینی خود بپردازند. سرانجام، مقاله به این مسئله می‌پردازد که اینترنت فضایی برای حضور فرهنگ مردم‌پسند است و حضور این محتوا و تعامل آن با محتوای دینی، به درک و تفسیر جدیدی از دین منجر می‌شود.

عنوان مقاله [English]

The Internet, Religion, and Popular Culture

نویسنده [English]

  • Mas'oud Kowsari

چکیده [English]

This paper tries to study the complex relationship between religion, popular culture and the internet. The Internet not only prepares some facilities for religion, but also it’s a site for a new interaction between religion and popular culture. First, the paper points out five features of the Internet which help to extend and promote the religious communication in the cyberspace:
1. deterritorialization and globalization of religious market,
2. religious democratization,
3. anonymity,
4. easy accessibility,
5. trust.
The paper distinguishes between two forms of presence of religion on the net: religion online and online religion. Religion online is a more interactive form of relationship among the faithful. Finally, the paper deals with the presence of popular culture on the net, and its interaction with religion that will lead to a new interpretation of religious beliefs and values in the believers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT’s
  • religious cyberspace
  • religion online
  • online religion
  • the internet
  • popular culture

دوره 14، شماره 32
دین و فرهنگ و ارتباطات
پاییز و زمستان 1386
صفحه 5-24