رسانه‌های کوچک

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی ویژگی‌ها و کارکردهای رسانه‌‍‌‍‌های کوچک در مقایسه با رسانه‌های بزرگ (سنتی) می‌پردازد و نشان می‌دهد که ضمن شباهت‌هایی که بین این دو دسته از رسانه‌ها وجود دارد، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای از نظر ساختار و کارکردهای این رسانه‌ها با رسانه‌های بزرگ وجود دارد. منظور از رسانه‌های کوچک در این مقاله آن دسته از رسانه‌هایی است که با مدد فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی از نظر سازمان تولید، نحوۀ توزیع و مواجهه با مخاطب در مقیاس‌هایی کوچک عمل می‌کنند. این کوچکی نه تنها به آن‌ها قابلیت تولید سریع‌تر را داده است بلکه از فاصلۀ بین تولید‌کننده و مخاطب نیز کاسته است و همزمان به ایجاد تولید‌کننده- مخاطب منجر شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Small Media

نویسنده [English]

  • Mas’oud Kousari

چکیده [English]

The article is a study of the features and functions of small media as compared with the big or traditional ones and illustrates the considerable differences between the two despite some seeming similarities at first glance. By small media it means those acting at lower scales in regard to producing organization, distribution method and addressing the audience with the help of new communication technologies. This smallness not only provides better opportunity for quicker production, but it lessens the gap between the producer and the audience leading to the simultaneous presence of producer/consumer.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • media- modern information and communication technologies
  • audience

دوره 15، شماره 33
دین و فرهنگ و ارتباطات
بهار و تابستان 1387
صفحه 147-168